Ενέργειες του προσωπικού ασφάλειας σε τρομοκρατικό κτύπημα κτηρίου

Ενέργειες του προσωπικού ασφάλειας σε τρομοκρατικό κτύπημα κτηρίου

Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση μιας τρομοκρατικής επίθεσης σε ένα πολυσύχναστο κτίριο.
Η πρωταρχική του ευθύνη είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια του κοινού που βρίσκεται στο κτίριο και να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή ζημιά που θα προκαλέσουν οι τρομοκράτες.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από τις βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η ιδιωτική ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας τρομοκρατικής επίθεσης σε ένα κτίριο με κόσμο:

Συναγερμός και επικοινωνία

Ενημερώνει αμέσως τις τοπικές αρχές, Αστυνομία, Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Πολιτική Προστασία) για την κατάσταση προσπαθώντας να συλλέξει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί έτσι ώστε να τις μεταφέρει και να διευκολύνει το έργο τους.

Ενεργοποιεί τους συναγερμούς του κτιρίου και ειδοποιεί το κοινό να εκκενώσει το κτίριο ή να καταφύγει σε ασφαλές μέρος, ανάλογα με την περίπτωση. Το μέρος εκείνο πρέπει να έχει προαποφασιστεί- ελέγχει και εκείνη την ώρα να είναι έτοιμο να υποδεθεί το πλήθος ή ένα μέρος του. Οφείλει να δημιουργεί αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας με τις αρχές καταστολής.

Εκκένωση και καταφύγιο

Συντονισμός και διευκόλυνση της ασφαλούς εκκένωσης των χρηστών του κτιρίου μέσω των καθορισμένων οδών διαφυγής. Το προσωπικό πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες για την έξοδο από το κτίριο ή τη φυγάδευση. Παροχή σαφών οδηγιών για το καταφύγιο όσον αφορά τον τόπο, εάν η εκκένωση δεν είναι άμεσα δυνατή.

Διαδικασίες κλειδώματος

Το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας σφραγίζει τις εισόδους και εξόδους του κτιρίου για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αναγκαία είναι η παρότρυνση στους χρήστες του κτηρίου να κλειδώνουν ή να οχυρώνουν τις πόρτες, να σβήνουν τα φώτα και να μένουν μακριά από τα παράθυρα. Παρακολουθούν την τοποθεσία των χρηστών του κτιρίου.

Πρώτες βοήθειες και ιατρική βοήθεια

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παροχή βασικών πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένα άτομα εν αναμονή της άφιξης επαγγελματικού ιατρικού προσωπικού. Τα κιβώτια πρώτων βοηθειών και οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED) πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή πληροφοριών

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαδικασία μέσω της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τη φύση και την τοποθεσία της επίθεσης. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό θα ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων, τον οπλισμό τους και σε περίπτωση που έχουν κάνει γνωστό το λόγο της επίθεσης και να τον μεταφέρουν στις αρχές.

Διαχείριση πλήθους

Το πλήθος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμο και να καθοδηγηθεί στο πως θα εκκενώσει το κτίριο ή θα καταφύγει σε ασφαλή σημεία. Το προσωπικό από τη μεριά του πρέπει να έχει κρατήσει την ψυχραιμία του έτσι ώστε να μεταφέρει σιγουριά προς τον πολίτη που εκείνη τη στιγμή είναι η μόνη του ελπίδα. Πρέπει να αποτραπεί ο πανικός και να διατηρηθεί η τάξη.

Συνεργασία με τις αρχές

Η εξασφάλιση μιας σωστής επικοινωνίας με τις αρχές έχει αμφίδρομο ρόλο καθώς πέρα από τις πληροφορίες που οφείλει να δώσει το προσωπικό ασφαλείας σε αυτές πρέπει να λάβει και κατευθύνσεις από εκείνες όσον αφορά το χειρισμό της κατάστασης από τη στιγμή της επικοινωνίας τους και μετά.

Κλείνοντας θα πρέπει να γίνει σαφές πως για να γίνουν όλα τα παραπάνω το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι σίγουρο για τη δική του ασφάλεια, να διακινδυνεύσει όσο λιγότερο γίνεται τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα και να διατηρήσει την ψυχραιμία του σκεπτόμενος ότι είναι το μεγαλύτερη ελπίδα εκείνη τη στιγμή για το κοινό να αποτρέψει ή να μειώσει τις ζημιές που μπορούν να προκληθούν.

 

Πηγή: https://www.securitymanager.gr