Φύλαξη κεντρικών γραφείων

Φύλαξη κεντρικών γραφείων

Τα κεντρικά γραφεία κάθε εταιρείας ή οργανισμού, ως όργανα λήψης επικοινωνίας και αποφάσεων, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανεπιθύμητων ενεργειών όπως υποκλοπές ή τρομοκρατία. Εκτός του κινδύνου εγκληματικών ενεργειών, τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνα με την πολιτική και τα πρότυπα της εταιρείας και των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας.

Επιπλέον, η πρώτη οπτική επαφή των συνεργατών και των επισκεπτών μιας εταιρείας είναι με το προσωπικό ασφαλείας της, οπότε οι πράκτορες ασφάλειας πρέπει να είναι άψογοι και να τηρούν όλους τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Η εταιρεία μας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις εκπαιδεύοντας το προσωπικό έτσι ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με την εικόνα της εταιρείας και τους κανόνες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την προστασία και την πρόληψη των έκτακτων αναγκών.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Έλεγχος πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Έλεγχος μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Παρέμβαση και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Δημιουργία υπηρεσίας πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

Προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Παρακολούθηση τεχνικών εγκαταστάσεων

Σύνταξη και ενημέρωση οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης

Εκπαίδευση στην εκπόνηση των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης

Εκπαίδευση εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας και πρώτων βοηθειών

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;