Φύλαξη πολιτιστικών και πολιτισμικών ιδρυμάτων

Φύλαξη πολιτιστικών και πολιτισμικών ιδρυμάτων

Τα πολιτιστικά δημόσια ιδρύματα (μουσεία, όπερες κ.λπ.) είναι χώροι οι οποίοι λόγω της αυξημένης ροής επισκεπτών και της αξίας των εκθεμάτων τους αποτελούν πιθανούς στόχους κακόβουλων ενεργειών. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρείται επιβεβλημένη η φύλαξη και η προστασία τόσο των χώρων αυτών όσο και των επισκεπτών τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί αποφάσεις ώστε τα πολιτιστικά ιδρύματα να υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς φύλαξης που διέπονται από άρθρα σχετικά με την “Διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των πολιτιστικών τοποθεσιών”.

Η URBAN Services αναλαμβάνει την φύλαξη και προστασία κάθε είδους πολιτιστικού ιδρύματος προσφέροντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε χώρου.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Παρέμβαση και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Σύνταξη οδηγιών και εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης του χώρου

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;