Φύλαξη λιμένων – λιμενικών εγκαταστάσεων

Φύλαξη λιμένων – λιμενικών εγκαταστάσεων

Οι λιμένες αποτελούν χώρους μαζικής μετακίνησης επιβατών και τουριστών εξυπηρετώντας χιλιάδες ανθρώπους, ενώ στις εγκαταστάσεις τους πραγματοποιείται η αποθήκευση και μεταφορά χιλιάδων φορτίων. Ως βασικοί τομείς του εγχώριου και διεθνούς εμπορίου, οι λιμενικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και ιδιαίτερα προβλήματα ασφάλειας.

 

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενέχουν, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός διεθνούς κώδικα σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Kώδικας ISPS-Ιnternational Ships and Ports Security) ο οποίος ορίζει τον τρόπο φύλαξης και προστασίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Η URBAN Services, με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στον τομέα αυτό, παρέχει τις εξής υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Έλεγχο και επιθεώρηση προσώπων, χειραποσκευών και οχημάτων

Έλεγχο και επιθεώρηση φορτίων

Ασφάλεια των σημείων πρόσβασης και ελέγχου

Έλεγχος πρόσβασης σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Περιπολία και φύλαξη των εγκαταστάσεων του λιμένα με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Εξοπλισμός για την ανίχνευση και τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης

Ανίχνευση υπόπτων αντικειμένων και δεμάτων

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Αρχές πυρόσβεσης και προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;