Φύλαξη τριτογενή τομέα

Φύλαξη τριτογενή τομέα

Ο Τριτογενής Τομέας αποτελεί το σύστημα διακίνησης και ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών, δημιουργώντας τα πλαίσια για την εύρυθμη δραστηριοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν το εμπόριο, οι τράπεζες και κρατικές υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα (εκπαίδευση, υγεία, δικαιοσύνη, άμυνα) κτλ. Η μεγάλη οικονομική του σημασία απαιτεί κατάλληλη και συνεχή επαγγελματική παρακολούθηση και προστασία.

 

Για να διασφαλίσει την προστασία των αγαθών, των υπηρεσιών και των προσώπων του τριτογενούς τομέα, η URBAN Services παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με εξειδικευμένη γνώση και πολύχρονη εμπειρία στην επιτήρηση των χώρων και την προστασία των ανθρώπων.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Έλεγχος πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Έλεγχος αποσκευών στις εισόδους και τις εξόδους των καταστημάτων

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Παρέμβαση και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών

Παρακολούθηση και ασφάλεια χώρων στάθμευσης

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Αρχές πυρόσβεσης και προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Παρακολούθηση τεχνικών εγκαταστάσεων

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;