Φύλαξη ευαίσθητων χώρων και χώρων υψηλού κινδύνου

Φύλαξη ευαίσθητων χώρων και χώρων υψηλού κινδύνου

“Ευαίσθητοι και υψηλού κινδύνου” χώροι, χαρακτηρίζονται αυτοί που εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο κακόβουλων ενεργειών ή ακόμη και τρομοκρατικών επιθέσεων, λόγω της μεγάλης οικονομικής και στρατηγικής τους σημασίας. Οι σημερινές συνθήκες αυξημένων κινδύνων, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των χώρων αυτών.

 

Προσαρμοσμένη ασφάλεια
Οι χώροι που αναγνωρίζονται ως οι πλέον ευαίσθητοι (εγκαταστάσεις σχετιζόμενες με την προστασία του περιβάλλοντος) μπορεί, σε περίπτωση επίθεσης, να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Έχοντας επίγνωση των κινδύνων και ων επιπτώσεων τους, η URBAN Services παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις ασφάλειας, πάντα σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς, προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας για τον εκάστοτε τύπο χώρου.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Έλεγχος πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Παρέμβαση σε περίπτωση συναγερμού

Πρόληψη κινδύνων επαγγελματικού ατυχήματος

Εξοπλισμός για την ανίχνευση και τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης

Έλεγχος μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Παρέμβαση σε περίπτωση συναγερμού

Ασφάλεια επικοινωνιών και κινητών

Παρακολούθηση τεχνικών εγκαταστάσεων

Ασφάλεια με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων επίβλεψης

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Αρχές πυρόσβεσης και προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;