Φύλαξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Φύλαξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Οι βιομηχανικοί χώροι παρουσιάζουν πλήθος προβλημάτων ασφάλειας και ελλιπούς προστασίας, των οποίων η επίβλεψη και αντιμετώπιση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι ευαίσθητες δραστηριότητες που συντελούνται σε αυτούς τους χώρους, οι κίνδυνοι δολιοφθοράς, η χρήση επικίνδυνων πρώτων υλών κ.α. καθιστούν αναγκαία την φύλαξη και προστασία των εγκαταστάσεων αυτού του είδους. Με την εφαρμογή της Διεθνούς Οδηγίας σχετικά με την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών και την ενίσχυση της ασφάλειας τους, έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση σε βιομηχανικούς χώρους και την φύλαξη τους ώστε να διασφαλιστεί η μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και των επιπτώσεων της δραστηριότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων στο περιβάλλον.

 

Η URBAN Services διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα και γνώση των Διεθνών Οδηγιών ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας να εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις τους, προσφέροντας στους πελάτες αποτελεσματική ασφάλεια και προστασία προσαρμοσμένη σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και τις πιο ακραίες.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων:

Έλεγχος πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Παρέμβαση σε περίπτωση συναγερμού

Πρόληψη κινδύνων επαγγελματικού ατυχήματος

Ασφάλεια επικοινωνιών και κινητών

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Αρχές πυρόσβεσης και προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;