Φύλαξη καταστημάτων

Φύλαξη καταστημάτων

Η παροχή αισθήματος ασφάλειας στους πελάτες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και την κερδοφορία των χώρων εμπορικής προβολής και των δικτύων λιανικής πώλησης. Οι πελάτες θα πρέπει κατά τη διάρκεια των αγορών τους να νιώθουν ότι βρίσκονται σε προστατευόμενο και άνετο περιβάλλον. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να φυλάσσεται ο χώρος ώστε τόσο οι πελάτες όσο και οι υπάλληλοι να συνεχίζουν απρόσκοπα την δραστηριότητά τους. Οι υπηρεσίες μας σε τέτοιους χώρους έχουν κυρίως προληπτικό χαρακτήρα, μεριμνώντας κυρίως για την αποτροπή διαφόρων μορφών εγκληματικότητας και την διαχείριση της ροής των πελατών.

Η URBAN Services αναλαμβάνει τη φύλαξη καταστημάτων κάθε είδους διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό με ανάλογη εμπειρία, ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη και να διαχειριστεί κάθε ανεπιθύμητη κατάσταση.

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Διαχείριση και έλεγχος ανθρώπινων ροών

Έλεγχος και επιθεώρηση τσαντών

Έλεγχος και επιθεώρηση τσαντών κατά την είσοδο/έξοδο από τα καταστήματα

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Εξοπλισμός για την ανίχνευση και τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης

Παρέμβαση σε περίπτωση συναγερμού

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και πρότυπα)

Σύνταξη οδηγιών και εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης

Παρακολούθηση τεχνικών εγκαταστάσεων

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;