Φύλαξη σταθμών & δικτύων μεταφορών

Φύλαξη σταθμών & δικτύων μεταφορών

Οι σταθμοί και τα δίκτυα μεταφορών δέχονται σε καθημερινή βάση μεγάλους αριθμούς επιβατών και γι’ αυτό τον λόγο θεωρούνται χώροι στους οποίους ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου: κλοπή, επιθετικότητα, τρομοκρατία, δολιοφθορά κ.λπ. Μετά τα τρομοκρατικά κρούσματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φύλαξη και ασφάλεια στις συγκεκριμένες υποδομές θεωρείται επιβεβλημένη, ενώ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται πλέον και η αναζήτηση αποσκευών από ιδιωτικούς πράκτορες ασφαλείας.

 

Βασικός μας στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της παρουσίας κινδύνων οι οποίοι μπορεί να αποβούν επιβλαβείς για την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των επιχειρησιακών λειτουργιών των συγκεκριμένων υποδομών. Η URBAN Services, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίσει την ασφάλεια των χώρων και των ανθρώπων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φύλαξης και προστασίας οι οποίες περιλαμβάνουν:

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Έλεγχος πρόσβασης πεζών και οχημάτων

Περιπολία και φύλαξη εγκαταστάσεων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα

Στατικές υπηρεσίες παρακολούθησης

Εξοπλισμός για την ανίχνευση και τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης

Ανίχνευση υπόπτων αντικειμένων και δεμάτων

Έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

Παρέμβαση σε περίπτωση συναγερμού

Ασφάλεια, πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες

Παρέμβαση και παροχή πρώτων βοηθειών

Αρχές πυρόσβεσης και προστασία από τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Drones

Εξειδικευμένη υπηρεσία

Χρήση drone με θερμική κάμερα σε εκτάσεις άνω των τριών στρεμμάτων.

Χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας;