προσωπικό ασφαλείας Tag

Συγκεκριμένη είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθεί, στην περίπτωση που κάποιος φύλακας επιθυμεί να αποκτήσει άδεια οπλοφορίας....